Energiahoito

Mitä energiahoidot ovat?

 

Energiahoidot ovat holistista hoitotyötä, jossa terveys ja hyvinvointi ymmärretään laajasti. Koululääketiede keskittyy usein sairauden välittömiin syihin ja fyysisessä kehossa tapahtuviin prosesseihin hoitaen näitä esimerkiksi lääkkein tai leikkauksin. Energiahoitaja taas keskittyy syvemmällä oleviin, usein mielen tasolla vaikuttaviin stressitekijöihin, jotka tekevät henkilön alttiiksi sairastumaan. Energiahoitojen teho perustuukin pitkälti kroonisten stressitilojen purkamiseen autonomisesta hermostosta.

kehon omien paranemismekanismien vahvistamista

Esimerkiksi angiina johtuu koululääketieteen mukaan bakteereista, jotka voidaan häätää antibiooteilla. Tämä onkin toimiva ja usein välttämätön keino akuutissa tilanteessa. Mutta mikäli sama ihminen kärsii toistuvista kurkkutulehduksista, kehossa on todennäköisesti piilevää stressiä, joka heikentää kurkun aluetta ja altistaa jatkuvalle sairastelulle. Tällainen stressitekijä voi olla vaikkapa kommunikointivaikeudet työpaikalla tai perheenjäsenten kanssa. Kun stressi poistetaan energiahoidon avulla, kehon omat paranemismekanismit vahvistuvat ja toistuvat tulehdukset jäävät pois. Koululääketiede ja energiahoidot toimivat siis osittain inhimillisen hyvinvoinnin eri tasoilla ja voivat mainiosti täydentää toisiaan varsinkin kroonisten tai toistuvien vaivojen hoidossa. Esimerkiksi Englannissa ja Yhdysvalloissa tässä asiassa ollaan edelläkävijöitä, ja energiahoitoja tehdään myös useissa sairaaloissa.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin menetelmä

Energiahoitojen näkemys terveestä ihmisestä on ylipäätään laajempi, kuin lääketieteessä perinteisesti ajatellaan. Terveys ei tarkoita vain sairauden puuttumista, kuten normaaleja laboratoriotuloksia. Terveyteen kuuluu myös ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvoinnin kokemus, tunne siitä, että on sopusoinnussa itsensä ja ympäristönsä kanssa, haluaa hyvää itselle ja muille ja kokee elämänsä merkitykselliseksi. Energiahoidoilla voidaan paitsi poistaa stressiä, myös lisätä harmonian ja onnellisuuden tunnetta elämässä.

Energiahoito vaikuttaa syyn tasolla. Energiahoito poistaa stressiä, mikä lisää koko kehon elinvoimaa. Näin energiahoidossa poistetaan esteitä kehon oman paranamisprosessin tieltä ja keholle luodaan edellytyksiä parantaa itse itseään. Tärkeintä on halu parantua ja päästää irti vanhasta.

yleisnimitys useille eri hoitomuodoille

Energiahoidot ovat sateenvarjokäsite useille erilaisille tekniikoille ja hoitomuodoille, jotka liittyvät energian kanavointiin tai joiden toimintamekanismi liittyy esimerkiksi kiinalaisen lääketieteen määrittelemään ihmisen energiajärjestelmään. Esimerkiksi käyttämämme BodyMind Energy Balancing Method -hoitomenetelmän taustalla vaikuttavat opit muun muassa sellaisista hoitomenetelmistä kuin Quantum Touch, Reiki, EFT ja Yuen Method (BodyMind Energy Balancing Method/hoitomenetelmät).

ikivanha perinne

Energiahoidot ovat ikivanha hoitomuoto ja ihmiset ovat intuitiivisesti harrastaneet käsillä parantamista monissa eri kulttuureissa jo tuhansia vuosia sitten. Energiahoidossa virratettava energia, josta käytetään nykyisin myös nimitystä bioenergia tai hienojakoinen energia (subtle energy) tunnetaan eri maiden perinteissä myös nimellä qi, ki, prana, mana tai life force.

Hienojakoinen energia on kaikkialla ja se yhdistää meidät kaikkeen. Tuo energia sisältää informaatiota ja sen vaikutuksesta tapahtuvat energialääketieteen mukaan myös kehomme toiminnot, kuten solujen jakautuminen.

Energiahoitojen taustalla olevan käsityksen mukaan ihminen koostuu kompleksista energiakentistä, jotka ovat vuorovaikutuksessa ihmisen biologisten mekanismien kanssa ja jotka järjestävät ja kontrolloivat solujen, kudosten ja elinten kasvua ja korjautumista.

Energiahoidolla voidaan energiaa kanavoimalla ja erilaisilla energiahoitotekniikoilla vaikuttaa kehon energiakenttiin. Energiaa kanavoidaan kehon energiakierron tasapainottamiseen muuttaen heikkojen ja tukkoisten alueiden värähtelyä. Kun energia värähtelee harmonisesti, keho ja mieli ovat luonnollisessa tasapainotilassa. Tällöin fyysinen keho ja elimistön parantamis- ja puolustusmekanismit voivat toimia optimaallisella tavalla, mikä mahdollistaa paranemisprosessin käynnistymisen ja ehkäisee sairauksien puhkeamista.

Energiahoitoihin liittyvää kirjallisuutta:

Donna Eden: Tasapainota kehosi energiat. Löydä paras mahdollinen terveys, elinvoima ja ilo. Basam Books 2015.

Johanna Blomqvist: Kvanttifysiikasta energiahoitoihin. Fyysikon matka mieleen ja paranemiseen. Viisas elämä 2016.

Richard Gerber, M.D. Vibrational Medicine. The #1 Handbook of Subtle-Energy Therapies. Bear & Company 2001.

BodyMind Energy Balancing Method

Energiahoidossa käytämme Suomen Energiahoitajien kehittämää BodyMind Energy Balancing Method ‑hoitomenetelmää, johon on yhdistetty tehokkaimmiksi havaitut käytännöt 30 eri energiahoitomenetelmästä vuosien opiskelun ja testauksen tuloksena.

BodyMind Energy Balancing Method -energiahoito on tehokas mutta lempeä hoitomuoto, olipa sinulla jokin fyysinen tai psyykkinen ongelma tai haluat vain lisää sisäistä voimaa, henkistä tasapainoa ja hyvää oloa arkeesi.

BodyMind Energy Balancing Method -energiahoidosta on saatu apua mm. seuraaviin tiloihin:

  • kehon asentovirheet
  • kiputilat
  • immuunijärjestelmän heikkous
  • autoimmuunihäiriö
  • elimellinen häiriö
  • tunteiden käsittelyn haasteet
  • fobiat
  • stressi
  • unettomuus

Energiahoidoissa avataan ja tasapainotetaan kehon energiakiertoa sekä puretaan fysiologista ja emotionaalista stressiä. Näin energiahoidossa vapautetaan esteitä kehon oman paranemisprosessin tieltä, siten että keho alkaa itse korjata itseään.

Energiahoidossa hoidetaan siis syytä, ei oiretta, minkä vuoksi energiahoito on myös mainio ennaltaehkäisevä hoitomuoto. Energiahoito poistaa stressiä ja vahvistaa immuunijärjestelmää, mikä ehkäisee oireen kehittymistä.

Kohdennettua hoitoa fyysisiin tai psyykkisiin vaivoihin

Energiahoito vaikuttaa kokonaisvaltaisesti, mutta asiakkaan tarpeiden mukaan hoitoa painotetaan enemmän fyysisen kehon tai tunnepuolen hoitoon. Esimerkiksi asentovirheitä hoidetaan siten, että asentovirheet ensin mitataan, minkä jälkeen niitä korjataan energeettisellä jäsenkorjauksella. Energeettisessä jäsenkorjauksessa puretaan fysiologista stressiä, mikä hellittää kipua ja syvien lihasten jännitystä. Tunnepuolen hoidossa puolestaan vapautetaan tunnelukkoja ja emotionaalista stressiä eri energiahoitotekniikoilla. Jokainen energiahoito toteutuu eri tavalla, sillä energiahoitaja räätälöi ja toteuttaa hoidon yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Niinpä hoidossa saatetaan käyttää useaa eri energiahoitomenetelmää hoidettavan tarpeiden mukaan.

 

Hoidon kesto ja toteutus

BodyMind Energy Balancing -hoidon kesto on pääsääntöisesti 75 minuuttia, mutta jotkut hoitajistamme tekevät myös lyhyempiä tai pidempiä hoitoja.

Energiahoito tapahtuu hoidon tarpeen mukaan osittain seisten tai makuultaan hoitopöydällä. Käytettävistä tekniikoista riippuen hoito tehdään käsillä energiakentästä tai hoidossa käytetään kevyttä kosketusta.

Teemme BodyMind Energy Balancing -hoitoa lähihoitona hoitotilassa tai kotikäyntinä, jolloin hoitaja tuo mukanaan kannettavan hoitopöydän. Osa hoitajistamme tekee BodyMind Energy Balancing -hoitoa myös kaukohoitona, jolloin etäisyydellä ei ole väliä. Tällöin hoitaja viestittää asiakkaalle hoidon kulusta hoidon jälkeen.