Tietoa energiahoidoista

Mitä energiahoito on?

 

Energiahoidot ovat kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtäävää hoitotyötä, jossa terveys ja hyvinvointi ymmärretään laajasti. Länsimainen lääketiede keskittyy usein sairauden välittömiin syihin ja fyysisessä kehossa tapahtuviin prosesseihin hoitaen näitä esimerkiksi lääkkein tai leikkauksin. Energiahoitaja taas keskittyy syvemmällä oleviin, usein mielen tasolla vaikuttaviin stressitekijöihin, jotka tekevät henkilön alttiiksi sairastumaan.

Kehon omien paranemismekanismien vahvistamista

Esimerkiksi nielurisatulehdus johtuu viruksista tai bakteereista, joista jälkimmäisessä tapauksessa tautia voidaan länsimaisessa lääketieteessä hoitaa antibiooteilla. Tämä onkin toimiva keino akuutissa tilanteessa. Mutta mikäli sama ihminen kärsii toistuvista nielutulehduksista, kehossa on todennäköisesti piilevää stressiä, joka heikentää kurkun aluetta ja altistaa jatkuvalle sairastelulle. Tällainen stressitekijä voi olla vaikkapa kommunikointivaikeudet työpaikalla tai perheenjäsenten kanssa ja oman ilmaisun tukahduttaminen. Kun stressi poistetaan energiahoidon avulla, kehon omat paranemismekanismit vahvistuvat ja toistuvat tulehdukset jäävät pois. Länsimainen lääketiede ja energiahoidot toimivat siis osittain inhimillisen hyvinvoinnin eri tasoilla ja voivat mainiosti täydentää toisiaan varsinkin kroonisten tai toistuvien vaivojen hoidossa. Esimerkiksi Englannissa ja Yhdysvalloissa tässä asiassa ollaan jo pitkällä, ja energiahoitoja tehdään myös useissa sairaaloissa.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin menetelmä

Energiahoitojen näkemys terveestä ihmisestä on ylipäätään laajempi, kuin lääketieteessä perinteisesti ajatellaan. Terveys ei tarkoita vain sairauden puuttumista, kuten normaaleja laboratoriotuloksia. Terveyteen kuuluu myös ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvoinnin kokemus, tunne siitä, että on sopusoinnussa itsensä ja ympäristönsä kanssa, haluaa hyvää itselle ja muille ja kokee elämänsä merkitykselliseksi. Energiahoidoilla voidaan paitsi poistaa stressiä, myös lisätä harmonian ja onnellisuuden tunnetta elämässä.

Energiahoito vaikuttaa syyn tasolla. Energiahoito poistaa stressiä, mikä lisää koko kehon elinvoimaa. Näin energiahoidossa poistetaan esteitä kehon oman paranamisprosessin tieltä ja keholle luodaan edellytyksiä parantaa itseään. Tärkeintä on halu parantua ja päästää irti vanhasta.

Yleisnimitys useille eri hoitomuodoille

Energiahoito on yleiskäsite useille erilaisille tekniikoille ja hoitomuodoille, jotka liittyvät energian kanavointiin tai joiden toimintamekanismi liittyy esimerkiksi kiinalaisen lääketieteen määrittelemään ihmisen energiajärjestelmään. Esimerkiksi käyttämämme BodyMind Energy Balancing Method -hoitomenetelmän taustalla vaikuttavat opit muun muassa sellaisista hoitomenetelmistä kuin Quantum Touch, Reiki, EFT ja Yuen Method (BodyMind Energy Balancing Method/hoitomenetelmät).

Ikivanha perinne

Energiahoito on ikivanha hoitomuoto ja ihmiset ovat intuitiivisesti harrastaneet käsillä parantamista monissa eri kulttuureissa jo tuhansia vuosia sitten. Energiahoidossa virratettava energia, josta käytetään nykyisin myös nimitystä bioenergia tai hienojakoinen energia (subtle energy) tunnetaan eri maiden perinteissä myös nimellä qi, ki, prana, mana tai life force.

Energialääketieteen menetelmä

Hienojakoinen energia on kaikkialla ja se yhdistää meidät kaikkeen. Tuo energia sisältää informaatiota ja sen vaikutuksesta tapahtuvat energialääketieteen mukaan myös kehomme toiminnot, kuten solujen jakautuminen.

Energiahoitojen taustalla olevan käsityksen mukaan ihminen koostuu kompleksista energiakentistä, jotka ovat vuorovaikutuksessa ihmisen biologisten mekanismien kanssa ja jotka järjestävät ja kontrolloivat solujen, kudosten ja elinten kasvua ja korjautumista.

Energiahoidolla voidaan energiaa kanavoimalla ja erilaisilla energiahoitotekniikoilla vaikuttaa kehon energiakenttiin. Energiaa kanavoidaan kehon energiakierron avaamiseksi ja tasapainottamiseksi muuttaen heikkojen ja tukkoisten alueiden värähtelyä. Näin saadaan poistettua piilevää stressiä vaikkapa kurkun alueelta ja siten avattua ja vahvistettua energiakiertoa tuolla alueella. Kun energia värähtelee harmonisesti, keho ja mieli ovat luonnollisessa tasapainotilassa.

Energiahoitoihin liittyvää kirjallisuutta:

Donna Eden: Tasapainota kehosi energiat. Löydä paras mahdollinen terveys, elinvoima ja ilo. Basam Books 2015.

Johanna Blomqvist: Kvanttifysiikasta energiahoitoihin. Fyysikon matka mieleen ja paranemiseen. Viisas elämä 2016.

Richard Gerber, M.D. Vibrational Medicine. The #1 Handbook of Subtle-Energy Therapies. Bear & Company 2001.

Arja Lindqvist-Niemelä. Energialääketiede. Fuente Verde 2008.